תיאור

סיפורו של איוב המודרני.
נעשה עם מיכאל ליבשיץ | פרויקט גמר בצלאל