תיאור

כלל ביטוח
עיצוב ואיור דמויות לפרסומת עבור כלל ביטוח.
סטודיו: אדם פיינברג | משרד פרסום: גיתם BBDO