תיאור

מיתוג עבור עמותת 'עשור'. בעלת Jgive – פלטפורמת תרומות חדשנית ברשת.

הלוגו משלב את אלמנט המעשר שבא לידי ביטוי בחיטה שבמקור ממנה היו מפרישים את המעשר, ואת היד המושיטה מטבע במחווה של נתינה.