תיאור

איור שתי דמויות המייצגות מלח ופלפל.

צבעי מים